×

Buku Panduan Akademik

Buku Panduan Akademik
Untuk maklumat lanjut mengenai Buku Info UniMAP, sila hubungi :

Pejabat Pengurusan Akademik (Bahagian Akademik)
Azilah Abidin
Penolong Pendaftar
Tel : +604 979 8255
Fax : +604 979 8689
Email: azilah@unimap.edu.my


Tarikh Kemaskini: 12 Oktober 2018