×
×
Bahasa Melayu English (UK)

Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

DEKAN-DEKAN FAKULTI

Prof. Ir. Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik

Prof. Madya Ts. Dr. Siti Khadijah Za'aba
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Abdul Majid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

Prof. Ts. Dr. Mohd. Mustafa Albakri Abdullah
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Prof. Madya Ts. Dr. Che Zulzikrami Azner Abidin
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam

Prof. Madya Dr. Tunku Salha Tunku Ahmad
Dekan Fakulti Perniagaan & Komunikasi

KETUA-KETUA JABATAN 

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Pengarah Kanan
Pusat Pengurusan Strategi & Kualiti

Prof. Madya Ir. Dr. Ruslizam Daud
Pengarah Pusat Pengurusan Akademik

Prof. Madya Dr. Rozyanty Rahman
Pengarah Pusat Pengajian Siswazah

Dr. Maz Jamilah Masnan
Pengarah Institut Matematik

Prof. Madya Ts. Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Pengarah Pusat TVET UniMAP

Prof. Ir. Ts. Dr. Wan Khairunizam Wan Ahmad
Pengarah Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari

Prof. Madya Ir. Dr. Umi Fazara Md. Ali
Pengarah Pusat Libatsama Antarabangsa

Prof. Madya Ts. Dr. Nasrul Hamidin
Pengarah Pusat Pembangunan Profesional & Pembelajaran Berterusan

Prof. Madya Dr. Naimah Ibrahim
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan

Ts. Dr. Fathinul Syahir Ahmad Sa'ad
Pengarah Pusat Inovasi & Pengkomersialan

Prof. Madya Ts. Dr. Muhammad Mahyiddin Ramli
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Prof. Madya Ts. Dr. Muhammad Imran Ahmad
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Madya Dr. Khairel Rafezi Ahmad
Pengarah Jabatan Pembangunan

Prof. Madya Ts. Dr. Irnis Azura Zakarya
Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga & Kampus Lestari

En. Zulhilizan Othman
Pengarah Penerbit UniMAP

Encik Norazam Abdul Rashid
Pengarah Pusat Pengurusan Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran Pekerjaan

Ir. Dr. Razaidi Hussin
Pengarah Pusat Kerjasama Industri & Agensi Kerajaan

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Arif
Pengarah Pusat Pembangunan & Perkhidmatan Pelajar

Dr. Mahyun Ab Wahab
Pengarah Pusat Kebudayaan

Prof. Madya Ts. Dr. Nik Noriman Zukepli
Pengarah Pusat Kokurikulum

Puan Wan Saniah Wan Yahya
Pengarah Pusat Kaunseling

Cik Sharmila Saidin
Pengarah Pusat Sukan & Rekreasi

Dr. Noradina Nordin
Pemangku Pengarah Pusat Kesihatan Universiti

Dr. Khairul Anwar Abdul Halim
Pengarah Pusat Perhubungan Alumni

Pn. Noora Md. Yusoff
Pengarah Pusat Perumahan Pelajar

Prof. Madya Dr. Mohd Najmuddin
Pengarah Pusat Kebolehpasaran Graduan & Keusahawanan

Pn. Normiza Othman
Pengarah Pejabat Audit Dalam

Prof. Madya Dr. Hanum Hassan
Pengarah Institut Kajian Strategik & Komuniti

Encik Muhammad Adib Hassan
Pengarah Pusat Islam & Pembangunan Insan

Ts. Nasrudin Abd Shukor
Pengarah Pusat Pengurusan & Pembangunan Digital

Dr. Nor'izah Ahmad
Pengarah Pusat Komunikasi Korporat

Encik Mustaffa Ismail
Pengarah Jabatan Keselamatan


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar
Pn. Salfarina Omar
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 9414087
Email: salfarina@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: September 2022