Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

PENOLONG NAIB CANSELOR

Prof. Dato' Wira Dr. Mohd Salled Hj. Din
Keusahawanan & Kelestarian Kewangan

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti

PENGERUSI

Prof. Dato' Dr. Ali Yeon Md Shakaff
Pengerusi Jemaah Profesor UniMAP

DEKAN, PENGARAH, KETUA DAN PENGETUA

Prof. Madya Ir. Dr. Rizalafande Che Ismail
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi

Prof. Madya Dr. Muzammil Jusoh
Dekan Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Prof. Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Dekan Bahagian Pengurusan Akademik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Dr. Shahrir Rizal Kasjoo
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Prof. Madya Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer & Perhubungan

Dr. Mohd Firdaus Omar
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Dr. Muhammad Juhairi Aziz Safar
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Bin Abdul Majid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Dr. Farizul Hafiz Kasim
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Dr. Mahyun Ab Wahab
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

Prof. Madya Ir. Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Dr. Tunku Salha Tunku Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & Teknousahawan

Prof. Madya Dr. Huzili Hussin
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi

Prof. Madya Dr. Hakimah Osman
Dekan Pusat Pengajian Diploma

Prof. Madya Dr. Muhammad Zaini Ahmad
Dekan Institut Matematik Kejuruteraan

Dr. Sharmini Abdullah
Dekan Pusat Bahasa Antarabangsa

Prof. Madya Dr. Shafriza Nisha Basah
Pengarah Pusat Kerjasama Industri & Agensi Kerajaan

Dr. Faizul Che Pa
Pengarah Pusat Ko-kurikulum

Prof. Madya Ir. Abdul Ghapar Ahmad
Pengarah Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta

Prof. Dr. Salleh Abd Rashid
Pengarah Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari

Dr Abdul Jalil Ramli
Pengarah Jabatan Keselamatan

Prof. Dr. Mohammad Iqbal Omar @ Ye Htut
Pengarah Pusat Kesihatan

Mr. Haji Suhizaz Sudin
Pengarah Pusat Sukan

Prof. Madya Dr. Shuhairimi Abdullah
Pengarah Pusat Islam

Dr. Salsuwanda Selamat
Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

Dr. Hanum Hassan
Pengarah Institut Kajian Institusi Raja, Kepimpinan & Komuniti

Prof. Dr. Rosni Bakar
Pengarah Pusat Pengkomersilan Harta Intelek

Prof. Madya Dr. Ruslinda A. Rahim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Madya Dr. Nasrul Hamidin
Pengarah Anjung UniMAP Kuala Lumpur

Prof. Madya Dr. Yufridin Wahab
Pengarah Anjung UniMAP Kulim

Dr. Mohamad Ezral Baharudin
Pengarah Unit Multimedia

En. Nasrudin Abd Shukor
Ketua Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)

En. Zulfatah Dzulkarnain
Ketua Unit Audit Dalam

Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Hashim @ Wan Husain
Penasihat Undang-undang

Pn. Mashitoh Abu
Ketua Unit Kebudayaan & Rekreasi

En. Mustaffa Ismail
Ketua Unit Komunikasi Korporat

En. Norazam Abdul Rashid
Ketua Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerja

En. Zulhillizan Othman
Ketua Penerbit UniMAP

Dr. Hirwan Jasbir Jaafar
Pengetua Kolej Kediaman Pauh Putra

Dr. Sanna Taking
Pengetua Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman

Pn. Kartini Hj. Alir
Pengetua Kolej Kediaman Tuanku Tengku Fauziah

Dr. Razaidi Hussin
Pengetua Kolej Kediaman Tan Sri Aishah Ghani

En. Wong Yee Shian
Pengetua Kolej Kediaman Tun Abdullah Ahmad Badawi

Dr. Norshah Aizat Shuaib
Pengetua Kolej Kediaman UniCITI ALAM


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar
Che Ku Kairulazam Che Ku Abdullah
Pegawai Tadbir
Tel.: +604 979 8876
Email: chekuazam@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 23 Julai 2019