×

Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

DEKAN-DEKAN FAKULTI

Prof. Madya Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik

Prof. Madya Ts. Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Abdul Majid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Dr. Afizah Ayob
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam

Prof. Madya Ku Halim Haji Ku Ariffin
Dekan Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaan

KETUA-KETUA JABATAN 

Prof. Emeritus Dato’ Wira Dr. Mohd Salleh Hj. Din
Penolong Naib Canselor
Pusat Keusahawanan, Jaringan Industri & Masyarakat

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Penolong Naib Canselor
Pusat Pengurusan Strategi & Kualiti

Prof. Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Ketua Pegawai Digital
Pusat Pengurusan & Pembangunan Digital

Encik Zulfatah Dzulkarnain
Pengarah Pejabat Audit Dalam

Prof. Madya Ir. Dr. Ruslizam Daud
Pengarah Pusat Pengurusan Akademik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad
Pengarah Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Dr. Salleh Abd Rashid
Pengarah Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari

Prof. Madya Dr. Tunku Salha Tunku Ahmad
Pengarah Pusat Libatsama Antarabangsa

Prof. Madya Ts. Dr. Nasrul Hamidin
Pengarah Pusat Pembangunan Profesional & Pembelajaran Berterusan

Prof. Ts. Dr. Mohd Mustafa Albakri Abdullah
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan

Puan Haslina Hassan Basri
Pengarah Pusat Inovasi & Pengkomersialan

Prof. Ts. Dr. Uda Hashim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Prof. Ir. Ts. Dr. Abu Hassan Abdullah
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Madya Dr. Khairul Azwan Ismail
Pengarah Jabatan Pembangunan

Prof. Madya Ts. Dr. Siti Khadijah Za’aba
Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga & Kampus Lestari

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Hafiz Fazalul Rahiman
Pengarah Penerbit UniMAP

Encik Norazam Abdul Rashid
Pengarah Pusat Pengurusan Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran Pekerjaan

Prof. Madya Ir. Dr. Muzammil Jusoh
Pengarah Pusat Pembangunan & Perkhidmatan Pelajar

Puan Mahsitoh Abu
Pengarah Pusat Kebudayaan 

Encik Muhammad Adib Hassan
Pengarah Pusat Islam & Pembangunan Insan

Puan Wan Saniah Wan Yahya
Pengarah Pusat Kaunseling

Encik Suhizan Sudin
Pengarah Pusat Sukan & Rekreasi

Prof. Dr. Mohd Foád Sakdan
Pengarah Pusat Kesihatan Universiti

Dr. Mohd Zakimi Zakaria
Pengarah Pusat Perhubungan Alumni

Dr. Mahyun Ab Wahab
Pengarah Pusat Perumahan Pelajar

Cik Sharmila Saidin
Pengarah Pusat Komunikasi Korporat

Encik Mustaffa Ismil
Pengarah Jabatan Keselamatan


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar
RAHAIDA BT AB. RAHIM
Senior Assistant Registrar
Tel.: +604 9797845
Email: rahaida@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 12 November 2020