UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis ILMU - KEIKHLASAN - KECEMERLANGAN

Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

PENOLONG NAIB CANSELOR

Prof. Dato' Wira Dr. Mohd Salleh Hj. Din
Keusahawanan & Kelestarian Kewangan

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti

PENGERUSI


Pengerusi Jemaah Profesor UniMAP

DEKAN, PENGARAH, KETUA DAN PENGETUA

Dr. Shuhaida Binti Yahud
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi

Prof. Madya Dr. Muzammil Jusoh
Dekan Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Prof. Madya Dr. Mohd Azrik Bin Roslan
Dekan Bahagian Pengurusan Akademik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Shahrir Rizal Kasjoo
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Prof. Madya Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer & Perhubungan

Prof. Madya Dr. Mohd Firdaus Omar
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Prof. Madya Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Dr. Muhammad Juhairi Aziz Safar
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Abdul Majid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Prof. Madya Dr. Farizul Hafiz Kasim
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Profesor Dr. Uda Bin Hashim
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

Prof. Madya Ir. Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Prof. Madya Ku Halim Bin Haji Ku Ariffin
Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & Teknousahawan

Prof. Madya Dr. Huzili Hussin
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi

Cik Suhaireza Md. Esa
Pemangku Dekan Pusat Pengajian Diploma

Prof. Madya Dr. Muhammad Zaini Ahmad
Dekan Institut Matematik Kejuruteraan

Dr. Sharmini Abdullah
Dekan Pusat Bahasa Antarabangsa

Prof. Madya Dr. Shafriza Nisha Basah
Pengarah Pusat Kerjasama Industri & Agensi Kerajaan

Dr. Faizul Che Pa
Pengarah Pusat Ko-kurikulum

Prof. Madya Ir. Abdul Ghapar Ahmad
Pengarah Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta

Prof. Dr. Salleh Abd Rashid
Pengarah Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari

Prof. Madya Dr. Abdul Jalil Ramli
Pengarah Jabatan Keselamatan

Profesor Dr. Mohd Fo’ad Bin Sakdan
Pengarah Pusat Kesihatan

Mr. Haji Suhizaz Sudin
Pengarah Pusat Sukan

Prof. Madya Dr. Shuhairimi Abdullah
Pengarah Pusat Islam

Prof Madya Dr. Tunku Salha Tunku Ahmad
Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

Dr. Hanum Hassan
Pengarah Institut Kajian Institusi Raja, Kepimpinan & Komuniti

Prof. Dr. Rosni Bakar
Pengarah Pusat Pengkomersilan Harta Intelek

Prof. Madya Dr. Ruslinda A. Rahim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Madya Dr. Nasrul Hamidin
Pengarah Anjung UniMAP Kuala Lumpur

Prof. Madya Dr. Yufridin Wahab
Pengarah Anjung UniMAP Kulim

Dr. Mohamad Ezral Baharudin
Pengarah Unit Multimedia

Prof. Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Ketua Pegawai Digital
Pusat Pengurusan & Pembangunan Digital

En. Zulfatah Dzulkarnain
Ketua Unit Audit Dalam

En. Norazam Abdul Rashid
Ketua Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerja

Pn. Mashitoh Abu
Ketua Unit Kebudayaan & Rekreasi

En. Mustaffa Ismail
Ketua Unit Komunikasi Korporat

En. Zulhillizan Othman
Ketua Penerbit UniMAP

Dr. Hirwan Jasbir Jaafar
Pengetua Kolej Kediaman Pauh Putra

Dr. Razaidi Hussin
Pengetua Kolej Kediaman Tan Sri Aishah Ghani

Dr. Norshah Aizat Shuaib
Pengetua Kolej Kediaman UniCITI ALAM

Prof. Madya Ts. Dr. Wong Yee Shian
Pengetua Kolej Kediaman Tun Abdullah Ahmad Badawi

Pn. Kartini Hj. Alir
Pengetua Kolej Kediaman Tuanku Tengku Fauziah

Dr. Syamir Alihan Showkat Ali
Pengetua Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar
Che Ku Kairulazam Che Ku Abdullah
Pegawai Tadbir
Tel.: +604 979 8876
Email: chekuazam@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 12 Feb 2020