×
×
Bahasa Melayu English (UK)

Pusat Pemantapan Akademik

Pusat Pemantapan Akademik

 • DIREKTORI
  • Direktori Laman Web
  • Carian Kakitangan
  • Telefon
  • Kepakaran
  • Pusat Pengajian
  • Pusat Pemantapan Akademik
  • Kampus Hijau

Pusat Bahasa Antarabangsa

Pusat Bahasa Antarabangsa (CIL), dahulunya dikenali sebagai Jabatan Bahasa Antarabangsa (Dil). Ditubuhkan pada 1 Mac, 2013, Pusat ini memberi tumpuan kepada menyediakan pelajar dan kakitangan Universiti Malaysia Perlis, dan masyarakat di sekitar, dengan peluang yang besar untuk belajar bahasa.


Pusat Ko-Kurikulum

Pusat Ko-Kurikulum, merupakan sebuah pusat perkhidmatan akademik. Ia menawarkan kursus-kursus keperluan universiti yang wajib diambil oleh semua pelajar termasuk ko-kurikulum untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda dan Badan Berunifrom untuk pelajar Diploma. Antara matlamat pusat ini adalah untuk mengembang dan memajukan bakat yang ada pada para pelajar di dalam bidang ko-kurikulum supaya dapat diketengahkan untuk mewakili UniMAP ke peringkat luar, mendedahkan aspek kemahiran insaniah seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan, serta disiplin kepada para pelajar dan memperbanyakkan platform kerjasama diantara universiti lain samada di dalam atau luar negara melalui aktiviti kokurikulum.


Pusat Kerjasama Industri & Agensi Kerajaan (Center For Industrial Collaboration, CIGC)

CIGC, berperanan menjalin hubungan dengan pihak industri dari pelbagai aspek, terutama dalam program-program yang berkait terus dengan pembelajaran pelajar. Program seperti Pendedahan Industri (IndEx), Latihan Industri (InTra), Ceramah Industri (Industrial Talk), Latihan Staf Akademik (Staff Internship) dan lain-lain lagi diselia dan diselaraskan oleh pusat ini. Selain itu Program Keusahawanan Industri (IndEnt) juga diselaraskan oleh CIC dan ianya merupakan sebahagian daripada Kursus Keusahawanan Kejuruteraan. Sebahagian besar dari program ini wajib diikuti oleh semua pelajar. Maklumat mengenai program-program ini dihebahkan kepada pelajar dari masa ke semasa.

Beberapa program yang berkaitan dengan kebolehpasaran graduan juga turut diselia oleh CIGC. Antara program yang dimaksudkan adalah ‘job camp’, ‘degree ++’, ‘career talk & interview’ dan penganjur bersama program karnival kerjaya dan sebagainya. Selain itu, ianya juga berperanan menyelaras penganjuran kursus-kursus jangka pendek, kerja-kerja perundingan dan pengujian disamping mengurus memorandum perjanjian (MoA) dan memorandum persefahaman (MoU).