Misi, Visi & Nilai Teras

Misi, Visi & Nilai Teras

Misi
Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara

Visi
Institusi akademik dan penyelidikan yang berdaya saing di persada antarabangsa

Nilai Teras
Ilmu, Keikhlasan, Kecemerlangan

 

 

 

Maklumat lanjut, sila hubungi:
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Cik Suhaiza Binti Ghazali
Pegawai Perhubungan Awam
Tel : +604 979 8093
E-mail : suhaizaghazali@unimap.edu.my


Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2019

Misi
Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara

Visi
Institusi akademik dan penyelidikan yang berdaya saing di persada antarabangsa

Nilai Teras
Ilmu, Keikhlasan, Kecemerlangan

 

 

 

Maklumat lanjut, sila hubungi:
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Cik Suhaiza Binti Ghazali
Pegawai Perhubungan Awam
Tel : +604 979 8093
E-mail : suhaizaghazali@unimap.edu.my


Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2019