×
×
Bahasa Melayu English (UK)

Misi, Visi, Nilai Teras & Objektif

Misi, Visi, Nilai Teras & Objektif

Misi
Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara.

Visi
Universiti Teknikal yang berdaya saing di persada antarabangsa.

Nilai Teras
Ilmu, Keikhlasan, Kecemerlangan

Objektif

 • PELAJAR

  Untuk membangunkan pemimpin masa depan yang holistik melalui pendidikan menyeluruh yang mempraktikkan ilmu pengetahuan dan kemahiran.

 • RANGKAIAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA / MTUN

  Untuk memainkan peranan dalam pengajian tinggi TVET demi pembangunan industri negara.

 • KOMUNITI

  Untuk menjadi pemangkin perkongsian ilmu dan teknologi dengan masyarakat.

 • FAKULTI DAN STAF

  Untuk menyediakan persekitaran yang memberdayakan pembangunan intelektual dan profesional.

 • PENYELIDIKAN

  Untuk menjana ilmu baharu melalui usaha penyelidikan yang strategik bagi manfaat manusiawi.

 • BUDAYA KAMPUS

  Untuk membangunkan persekitaran intelektual yang kondusif bagi perkongsian ilmu, pandangan, budaya serta idea dalam usaha mencapai kemampanan.

 • PEMBANGUNAN BANGSA

  Untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan memperkaya budaya Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Pusat Komunikasi Korporat (PKK)
Nur Azizah Binti Hasnin
Pegawai Perhubungan Awam
E-mail : azizahhasnin@unimap.edu.my
Tarikh Kemaskini: November 2020

Misi
Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara.

Visi
Universiti Teknikal yang berdaya saing di persada antarabangsa.

Nilai Teras
Ilmu, Keikhlasan, Kecemerlangan

Objektif

 • PELAJAR

  Untuk membangunkan pemimpin masa depan yang holistik melalui pendidikan menyeluruh yang mempraktikkan ilmu pengetahuan dan kemahiran.

 • RANGKAIAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA / MTUN

  Untuk memainkan peranan dalam pengajian tinggi TVET demi pembangunan industri negara.

 • KOMUNITI

  Untuk menjadi pemangkin perkongsian ilmu dan teknologi dengan masyarakat.

 • FAKULTI DAN STAF

  Untuk menyediakan persekitaran yang memberdayakan pembangunan intelektual dan profesional.

 • PENYELIDIKAN

  Untuk menjana ilmu baharu melalui usaha penyelidikan yang strategik bagi manfaat manusiawi.

 • BUDAYA KAMPUS

  Untuk membangunkan persekitaran intelektual yang kondusif bagi perkongsian ilmu, pandangan, budaya serta idea dalam usaha mencapai kemampanan.

 • PEMBANGUNAN BANGSA

  Untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan memperkaya budaya Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Pusat Komunikasi Korporat (PKK)
Nur Azizah Binti Hasnin
Pegawai Perhubungan Awam
E-mail : azizahhasnin@unimap.edu.my
Tarikh Kemaskini: November 2020