×
×
Bahasa Melayu English (UK)

Senat Universiti

Senat Universiti

PENGERUSI

Lt. Kol. Prof. Ts. Dr. Zaliman Sauli
Naib Canselor
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

TIMBALAN NAIB CANSELOR

Prof. Ir. Dr. Rizalafande Che Ismail
(Penyelidikan & Inovasi)

Prof. Dr. Mohd Yusoff Mashor
(Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Mohd Fo'ad Sakdan
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

AHLI EX-OFFICIO

En. Rusdi Puteh
Bendahari

En. Haji Mohd Saad Din
Pendaftar

En. Zainudin Zainon
Penasihat Undang-undang

Pn. Mazmin Mat Akhir
Ketua Pustakawan

PROFESOR

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaan

Prof. Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Dr. Salleh Abd Rashid
Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaan

Prof. Dato’ Dr. Ali Yeon Md Shakaff
Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Ts. Dr. Mohd Mustafa Albakri Abdullah
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Dr. Abdul Hamid Adom
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik

Prof. Ts. Dr. Uda Hashim
Institut Kejuruteraan Nano Elektronik 

Prof. Dr. Prabakaran Poopalan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Profesor Ir. Ts Dr. Wan Khairunizam Wan Ahmad
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik
(Pengarah, Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari)

DEKAN FAKULTI DAN INSTITUT UNIVERSITI

Prof. Madya Ts. Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Abdul Majid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

Prof. Madya Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Prof. Madya Dr. Afizah Ayob
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam

Prof. Ir. Ts. Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Institut Agroteknologi Lestari

AHLI KO-OPT

Prof. Madya Ir. Dr. Ruslizam Daud
Pengarah Pusat Pengurusan Akademik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad
Pengarah Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya Ts. Dr. Nasrul Hamidin
Pengarah Pusat Pembangunan Profesional & Pembelajaran Berterusan

Saudara Ahmad Akif Syakirin Mohd Adnan
Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar

Saudari Nur Husnina Miza Mazlan
Timbalan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar (Unit Senat)
Nurazrina Abdul Rahman
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8562
Email: nurazrina@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: Mac 2022