×

Senat Universiti

Senat Universiti

PENGERUSI

Yang Berbahagia Prof. Ir. Ts. Dr. R Badlishah Ahmad
Naib Canselor
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

TIMBALAN NAIB CANSELOR

Prof. Ts. Dr. Mohd Mustafa Albakri Abdullah
(Pemangku Penyelidikan & Inovasi)

Prof. Ir. Ts. Dr. Mohd Rizal Arshad
(Akademik & Antarabangsa)

Prof. Dr. Mohd Fo'ad Sakdan
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

AHLI EX-OFFICIO

En. Rusdi Puteh
Bendahari

En. Haji Mohd Saad Din
Pendaftar

Penasihat Undang-undang

Pn. Mazmin Mat Akhir
Ketua Pustakawan

PROFESOR

Prof. Emeritus Dato’ Wira Dr. Mohd Salleh Hj. Din
(Keusahawanan & Kelestarian Kewangan)

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
(Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti)

Prof. Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Ts. Dr. Mohd Mustafa Albakri Abdullah
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Prof. Dr. Salleh Abd.Rashid
Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaan

Profesor Dato’ Dr. Ali Yeon Md Shakaff
Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Dr. Abdul Hamid Adom
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik

Prof. Dr. Mohd Yusoff Mashor
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Dr. Prabakaran Poopalan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Ir. Dr. Rezuwan Hj. Kamaruddin
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Prof. Ts. Dr. Uda Hashim
Institut Kejuruteraan Nano Elektronik 

DEKAN FAKULTI DAN INSTITUT UNIVERSITI

Prof. Madya Ts. Dr Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Abdul Majid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

Prof. Madya Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia

Dr. Afizah Ayob
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam

Prof. Madya Ku Halim Bin Haji Ku Ariffin
Dekan Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaan

Prof. Ir. Ts. Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Institut Agroteknologi Lestari

AHLI KO-OPT

Prof. Madya Ir. Dr. Ruslizam Daud
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad
Pengarah Pusat Pengajian Siswazah

Prof.  Madya Ts. Dr. Nasrul Hamidin
Pengarah Pusat Pembangunan Profesional & Pembelajaran Berterusan

Saudari Syahirunnisa Ramli
Yang Dipertua MPP

Saudara Mohd Firza Ahmad Fauzi
Yang Dipertua MPP 1


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar (Unit Senat)
Nurazrina Abdul Rahman
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8562
Email: nurazrina@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 13 November 2020