Senat Universiti

Senat Universiti

PENGERUSI

Yang Berbahagia Prof. Ir. Ts. Dr. R. Badlishah Ahmad
Naib Canselor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

TIMBALAN NAIB CANSELOR

Prof. Dr. Uda Hashim
(Penyelidikan & Inovasi)

Prof. Ir. Ts. Dr. Hj. Rezuwan Hj. Kamaruddin
(Akademik & Antarabangsa)

Prof. Dr. Mohd Fo'ad Sakdan
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

PENOLONG NAIB CANSELOR

Prof. Dato' Wira Dr. Mohd Salled Hj. Din
(Keusahawanan & Kelestarian Kewangan)

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
(Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti)

AHLI EX-OFFICIO

Pn. Saodah Hassan
Bendahari

En. Haji Mohd Saad Din
Pendaftar

Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Hashim @ Wan Husain
Penasihat Undang-undang

Pn. Mazmin Mat Akhir
Ketua Pustakawan

PROFESOR

Prof. Dato' Dr. Ali Yeon Md Shakaff
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid
Pusat Pengajian Komputer & Perhubungan

Prof. Dr. Mohd Yusoff Mashor
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Datin Prof. Dr. Zuraidah Mohd Zain
Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Prof. Dr. Abdul Hamid Adom
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Dr. Rosni Bakar
Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & Teknousahawan

Prof. Dr. Salleh Abd.Rashid
Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi

Prof. Dr. Prabakaran Poopalan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Prof. Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer Perhubungan

COMMITTEE MEMBERS

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Shafriza Nisha Basah
Pengarah Pusat Kerjasama Industri & Agensi Kerajaan

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Madya Dr. Ruslinda A. Rahim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Dr. Sharmini Abdullah
Dekan Pusat Bahasa Antarabangsa

Dr. Mahyun Ab Wahab
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

Dr. Faizul Che Pa
Pengarah Pusat Kokurikulum

Prof. Madya Dr. Muhammad Zaini Ahmad
Dekan Institut Matematik Kejuruteraan

Prof. Madya Ir. Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Dr. Mohd Firdaus Omar
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Dr. Muhammad Juhairi Aziz Safar
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shukry Bin Abdul Majid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Cik Suhaireza Binti Md. Esa
Pemangku Dekan Pusat Pengajian Diploma

Dr. Tunku Salha Tunku Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & Teknousahawan

Prof. Madya Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer & Perhubungan

Dr. Shahrir Rizal Kasjoo
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Prof. Madya Dr. Huzili Hussin
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi

Dr. Farizul Hafiz Kasim
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

AHLI KO-OPT

Dr. Salsuwanda Selamat
Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

Muhammad Amir Harith Abdul Jalil
Yang Dipertua MPP

Prof. Madya Dr. Muzammil Jusoh
Dekan Hal Ehwal Pelajar & Alumni


Nazifa binti Nordin
Timbalan Yang Dipertua MPP

Prof. Madya Ir. Dr. Rizalafande Che Ismail
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar (Unit Senat)
Nurazrina Abd. Rahman
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8562
Email: nurazrina@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 24 Julai 2019