×

Piagam Pelanggan UniMAP

Piagam Pelanggan UniMAP

UniMAP sangat komited untuk mencapai piagam pelanggan berikut :-

1 : Sekitar 40% graduan bergraduat dengan PNGK 3.00 ke atas dalam setiap konvokesyen.

2 : Sekitar 40% daripada pensyarah berkelayakan ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

3 : Nisbah tenaga akademik dengan mahasiswa prasiswazah ialah 1:15.

4 : Indek kepuasan pekerja melebihi 85%.

5 : Indek kepuasan mahasiswa melebihi 80% setiap tahun.

6 : Empat orang Jurutera Professional (PE) atau kelayakan yang setaraf bagi setiap program pengajian kejuruteraan.

7 : Memberi maklum balas kepada pertanyaan bertulis pelanggan tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan pertanyaan.

# Pencapaian bagi tahun semasa akan dilaporkan dalam MKSP pada akhir tahun, selepas Audit Dalaman SPK dijalankan (sekitar Disember atau awal tahun untuk tahun berikutnya).

Piagam pelanggan lalu dan pencapaiannya


Maklumat lanjut, sila hubungi:

Centre for Corporate Development and Quality Management (PUSPEK)
En. Muhammad Hidham Haris
Pegawai Tadbir (ISO Unit)
Tel : +604 979 8645
E-mail : hidham@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2019