×
×
Bahasa Melayu English (UK)

Piagam Pelanggan UniMAP

Piagam Pelanggan UniMAP

UniMAP sangat komited untuk mencapai piagam pelanggan berikut :-

1. : Graduan memperolehi PNGK 3.00 ke atas dalam setiap konvokesyen:
40% bagi Program Kejuruteraan | 60% bagi Program Kejuruteraan Teknologi | 75% bagi Program Media Baharu | 50% Program Keusahawanan Kejuruteraan & Perniagaan Antarabangsa | 60% Program Diploma Kejuruteraan


2. : 75% daripada pensyarah berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

3. : Nisbah tenaga kerja dengan mahasiswa prasiswazah ialah 1:15

4. : Tahap Kepuasan Staf melebihi 85% setiap tahun.

5. : Indeks Kesejahteraan Mahasiswa melebihi 80% setiap tahun.

6. : 30% Jurutera Profesional (PE) atau setaraf daripada jumlah minimum staf akademik yang diperlukan (berdasarkan nisbah staf:pelajar iaitu 1:20 untuk setiap program kejuruteraan di fakulti).

7 : Memberi maklum balas kepada pertanyaan bertulis pelanggan tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan pertanyaan.

# Pencapaian bagi tahun semasa akan dilaporkan dalam MKSP pada akhir tahun, selepas Audit Dalaman SPK dijalankan (sekitar Disember atau awal tahun untuk tahun berikutnya).

Piagam pelanggan lalu dan pencapaiannya


Maklumat lanjut, sila hubungi:

Centre for Corporate Development and Quality Management (PUSPEK)
En. Muhammad Hidham Haris
Pegawai Tadbir (ISO Unit)
Tel : +604 979 8645
E-mail : hidham@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2019