Direktori Alamat

Direktori Alamat

 • PEJABAT NAIB CANSELOR

  PEJABAT NAIB CANSELOR
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 4, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 3, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 3, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 3, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT PENDAFTAR

  PEJABAT PENDAFTAR
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 1, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT BENDAHARI

  PEJABAT BENDAHARI
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 2, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

  PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 2, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN

  PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  PERPUSTAKAAN TUANKU SYED FAIZUDDIN PUTRA
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

  PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  PUSAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN DIGITAL
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT NAIB CANSELOR

  PEJABAT NAIB CANSELOR
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 4, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 3, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 3, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 3, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT PENDAFTAR

  PEJABAT PENDAFTAR
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 1, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT BENDAHARI

  PEJABAT BENDAHARI
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 2, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

  PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  ARAS 2, CANSELORI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN

  PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  PERPUSTAKAAN TUANKU SYED FAIZUDDIN PUTRA
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

 • PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

  PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT
  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
  PUSAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN DIGITAL
  KAMPUS ALAM UniMAP
  PAUH PUTRA
  02600 ARAU
  PERLIS, MALAYSIA

Maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Komunikasi Korporat
Nur Azizah Binti Hasnin
Pegawai Perhubungan Awam
Email : azizahhasnin@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: Mac 2022