Pengurusan Universiti

Pengurusan Universiti

NAIB CANSELOR

Yang Berbahagia Prof. Ir. Ts. Dr. R. Badlishah Ahmad

TIMBALAN NAIB CANSELOR
(Penyelidikan & Inovasi)

Prof. Dr. Uda Hashim

TIMBALAN NAIB CANSELOR
(Akademik & Antarabangsa)

Prof. Ir. Ts. Dr. Rezuwan Hj. Kamaruddin

TIMBALAN NAIB CANSELOR
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Prof. Dr. Mohd Fo'ad Sakdan

BENDAHARI

Pn. Saodah Hassan

PENDAFTAR

En. Haji Mohd Saad Din

KETUA PUSTAKAWAN

Pn. Mazmin Mat Akhir


PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Hashim @ Wan Husain

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Pendaftar (Unit Pentadbiran)
Pn. Noor Aziana Iberahim
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8123
Email: aziana@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 28 Mac 2019