Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Universiti Malaysia Perlis

Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Universiti Malaysia Perlis

Masa Depan Anda adalahMatlamat Kami!

Pembelajaran yang Berteraskan Teoridan Amali

Aktiviti Akan Datang

Bengkel Pendaftaran Perlindungan Harta Intelek
  23 Jul 2019; 08:30AM - 05:00PM

Workshop on Thesis Formatting using MS Word
  31 Jul 2019; 08:30AM - 05:00PM

Sorotan

Aktiviti Akan Datang

Bengkel Pendaftaran Perlindungan Harta Intelek
  23 Jul 2019; 08:30AM - 05:00PM

Workshop on Thesis Formatting using MS Word
  31 Jul 2019; 08:30AM - 05:00PM

Sorotan

Aplikasi