×

 

Fakulti Teknologi Kejuruteraan

UR6523006 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kepujian) (Teknologi Robotik Dan Automasi)

Program ini adalah bidang gabungan pelbagai disiplin yang merangkumi disiplin kejuruteraan elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan, dan komputer yang mana membolehkan graduan memiliki gabungan pengetahuan teori dan praktikal yang baik bagi sistem mekatronik bersepadu dalam memenuhi keperluan industri robotik dan automasi. Kurikulum program ini direkabentuk untuk menghasilkan graduan profesional yang dibekalkan dengan kemahiran analisis dan berupaya untuk bekerja dalam industri dan semua bidang kejuruteraan multi-disiplin.

Sebagai tambahan kepada asas dalam konsep mekatronik, pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Robotik Dan Automasi) mempelajari topik-topik terkini dan berkaitan untuk kelestarian teknologi semasa. Persekitaran pembelajaran juga adalah lebih bersaing dan menyeronokkan dengan gabungan teknologi-teknologi terkini.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Elektrik
 • Jurutera Perkhidmatan Elektrik
 • Jurutera Pengeluaran
 • Jurutera Penyelenggaraan Elektrik
 • Jurutera Penyelenggaraan dan Peralatan
 • Jurutera R&D
 • Jurutera Projek
 • Jurutera Pengujian
 • Jurutera M&E
 • Jurutera Kawalan Kualiti
 • Jurutera Elektronik
 • Jurutera Perkakasan Elektronik
 • Jurutera Rekabentuk
 • Jurutera Jualan
 • Perunding Teknikal
 • UsahawanTekno
 • Pegawai Keselamatan & Kesihatan Perkerjaan, Alam Sekitar
 • Pendidik / Ahli Akademik / Vocational Training Officer