×

 

Fakulti Teknologi Kejuruteraan

UR6524004 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) (Teknologi Makanan)

Program ini direkabentuk khusus untuk menyediakan pelajar dengan kurikulum yang menumpukan kepada asas pengetahuan dan kemahiran praktikal dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia dengan pengkhususan berhalatujukan kepada bidang teknologi makanan. Asas teknologi kejuruteraan kimia dijadikan sebagai landasan bagi memastikan graduan yang dilahirkan berinovasi ke arah pembangunan sumber makanan, produk dan proses baharu yang lebih berkualiti dan selamat di samping kecemerlangan dalam akademik, bersifat holistik, berkemahiran dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Struktur kurikulum yang dirangka dengan kandungan makmal melebihi 50% dan latihan industri selama 6 bulan di akhir semester pengajian juga mampu meningkatkan peluang pelajar untuk diserap terus sebagai pekerja di industri terlibat.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Teknologis Profesional/Pegawai Proses
 • Teknologis Profesional/Pegawai Kimia
 • Penyelia Makmal
 • Ahli Akademik
 • Teknologis Profesional/Pegawai eknologi Makanan
 • Teknologis Profesional/Pegawai Piawaian Kualiti dan Kawalan Mutu
 • Teknologis Profesional/Pegawai analisis makanan
 • Teknologis Profesional/Pegawai Pengeluaran
 • Teknologis Profesional/Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
 • Teknologis Profesional/Pegawai Alam Sekitar
 • Teknologis Profesional/Pegawai Penyelidikan (R&D)
 • Teknologis Profesional/Pegawai
 • Teknologis Profesional/Pegawai Penguatkuasa Makanan Halal
 • Teknologis Profesional/Pegawai Pembangunan Produk
 • Teknologis Profesional/ Pegawai/ Auditor/ Perunding Keselamatan Makanan