×

 

Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

UR6340002 - Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Keusahawanan Kejuruteraan) 

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan usahawan yang berasaskan kejuruteraan dan teknologi pengurusan yang menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang keusahawanan dan pengurusan perniagaan. Program ini direkabentuk untuk para pelajar yang berminat dalam bidang keusahawanan tetapi mahu membangunkan pengetahuan dan kemahiran asas ilmu kejuruteraan yang berkaitan dengan penghasilan dan pemasaran produk-produk berasaskan teknologi dan industri.

Seterusnya, program ini berhasrat melahirkan graduan yang mempunyai kefahaman dan kemahiran yang lebih seimbang antara aspek keusahawanan dan teknikal melalui pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan dan keusahawanan. Mereka juga mampu berdikari, komited terhadap lapangan yang diceburi serta mempunyai daya saing yang tinggi untuk berhadapan dengan cabaran di era globalisasi pada masa kini.

Graduan Keusahawanan Kejuruteraan mempunyai prospek kerjaya yang amat cerah memandangkan mereka dilatih untuk menjadi usahawan teknologi yang berjaya. Berbekalkan ilmu, kemahiran dan pengalaman melalui program inkubator secara off-campus, graduan diyakini mampu menceburkan diri secara sepenuh masa dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Tidak dinafikan, mereka akan berhadapan dengan segala risiko yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Namun diyakini graduan program ini mampu menghasilkan individu yang berdaya saing yang tinggi, komited, cekal untuk berjaya dalam bidang perniagaan dan keusahawanan.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Teknousahawan/ Usahawan Atas Talian
 • Perunding Perniagaan
 • Pegawai/ Eksekutif Kredit
 • Pegawai Tadbir dan Diplomatik
 • Pegawai/ Eksekutif Kewangan
 • Pegawai/ Eksekutif Projek
 • Ahli Akademik
 • Jurutera Jualan/ Eksekutif Jualan
 • Pegawai Acara
 • Pegawai Logistik/ Pergudangan
 • Pelatih Pengurusan
 • Perunding Perniagaan
 • Perancang Organisasi Strategik
 • Pegawai Operasi
 • Pegawai/ Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan
 • Pegawai/ Eksekutif Keselamatan dan Kesihatan
 • Pengurus/ Eksekutif di bidang Pemasaran, Operasi, Sumber Manusia
 • Pegawai Penyelidik