UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis ILMU - KEIKHLASAN - KECEMERLANGAN

RK28 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia

 • Accordion Title
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos

 

Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

RK28 – Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
(dahulunya dikenali Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bioproses
dengan Kepujian)

Program ini bertujuan melahirkan tenaga mahir di peringkat profesional yang mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam bidang kejuruteraan bioproses berteraskan kejuruteraan kimia dan juga bidang berkaitan seperti bioteknologi yang semakin berkembang selaras dengan pelan perindustrian negara dan Dasar Bioteknologi Negara. Untuk itu, graduan yang dilahirkan mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk berdepan dengan masalah kejuruteraan serta menyelesaikannya. Di samping itu, graduan yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi negara menjadikan bidang bioteknologi sebagai suatu bidang dalam penjanaan ekonomi negara melalui perkembangan bidang teknologi bioproses yang merupakan teras dan pendokong utama dalam proses pengkomersialan hasil penyelidikan bioteknologi.

Struktur kurikulum telah dibentuk dengan memberi penekanan kepada pemahaman teori dan diaplikasikan melalui amali makmal, pembelajaran berbantu komputer, kerja bengkel, latihan industri dan projek yang berlandaskan rekabentuk atau penyelesaian masalah teknologi. Para graduan mempunyai prospek pekerjaan yang luas di mana keperluan terhadap tenaga profesional dalam bidang kejuruteraan bioproses amat tinggi selaras dengan matlamat kerajaan untuk memajukan bidang bioproses.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Jualan
 • Jurutera Pengeluaran
 • Jurutera Kawalan Kualiti
 • Jurutera R&D
 • Jurutera Projek
 • Pegawai Penyelidik
 • Ahli Akademik
 • Ahli Kimia
 • Penolong Pengurus Kilang (Industri Kelapa Sawit, FGV, Sime Darby)
 • Jurutera di Firma Konsultan (Rawatan Air, Minyak dan Gas)
 • Jurutera Proses (Industri Makanan, Industri Biokimia, Industri Minyak dan Gas, Industri Elektronik)
 • Usahawan