×

 

Pusat Pengajian Pembangunan Insan danTeknokomunikasi

UR6321001 - Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian)

Program ini dirangka khusus untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan serta kemahiran dalam komunikasi, media baharu, teknologi maklumat, pengurusan dan keusahawanan yang berdaya saing, inovatif dan kreatif selaras dengan keperluan industri. Kurikulum program direka secara khusus bertujuan: pertama, memupuk tenaga kerja yang kompeten berkomunikasi supaya berkesan melaksana tugas dan tanggungjawab dalam organisasi; kedua, melatih tenaga kerja yang berupaya memanfaatkan media baru untuk meningkatkan kecekapan sistem penyampaian; dan ketiga, memindahkan ilmu pengurusan dan keusahawanan kepada tenaga kerja supaya berupaya menjadikan organisasi lebih efektif dan berdaya saing dalam proses menawarkan produk atau perkhidmatan. Gabungan pelbagai kemahiran pada satu masa akan menghasilkan graduan hibrid yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi cabaran dalam era globalisasi serta mempunyai kualiti kendiri yang tinggi untuk pasaran kerjaya.

Malah, program ini juga mampu melahirkan tenaga kerja yang mampu mendokong keperluan dasar industri kreatif yang semakin berkembang pesat terutamanya industri kreatif multimedia yang menekankan pembangunan produk-produk kreatif dan menjadikan industri kreatif sektor dinamik yang dapat meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi berpendapatan tinggi (high-income economy).

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Pegawai Perhubungan Awam
 • Pegawai Penerangan
 • Pegawai Penerbitan
 • Pegawai Tadbir
 • Eksekutif Komunikasi Korporat
 • Pengurus Acara
 • Penyampai Radio & TV
 • Wartawan/Editor/Penulis
 • Pereka Grafik & Animasi
 • Penerbit Produksi Media & Digital
 • Jurufoto
 • Pegawai Pemasaran
 • Perunding
 • Jurucakap Produk