×

 

UR4522001 - Diploma Kejuruteraan Elektrik

Program ini adalah untuk melahirkan tenaga separa mahir serta mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam bidang Kejuruteraan Elektrik. Para graduan diploma akan dilatih untuk menjadi Pembantu Jurutera Elektrik yang berkemampuan menjalankan tugas di dalam bidang pengeluaran, pembinaan, penyelenggaraan, jualan, perundingan, pendidikan dan latihan. Semasa pembelajaran, para graduan akan didedahkan dengan penggunaan peralatan-peralatan yang setaraf dengan peralatan yang terdapat di industri. Para graduan juga berkemampuan menjalankan tugas-tugas pengurusan yang memerlukan kebolehan membuat pertimbangan yang teliti dan tepat. Para graduan juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda di universiti tempatan mahupun luar negara atau pun layak untuk meduduki peperiksaan kompetensi dengan Suruhanjaya Tenaga (ST).

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

  • Juruteknik / Pembantu Jurutera Proses & Pengeluaran
  • Juruteknik / Pembantu Jurutera Pengeluaran dan Pembuatan
  • Juruteknik/ Pembantu Jurutera Penyelenggaraan Elektrik
  • Juruteknik/ Pembantu Jurutera Semikonduktor
  • Firma Perundingan Kejuruteraan Elektrik
  • Pembantu Penyelidik