×

Orang Kurang Upaya

Orang Kurang Upaya

W3C

Laman Web UniMAP menyediakan kemudahan untuk membantu mereka yang memerlukan sedikit ubahsuai kepada kandungan laman ini supaya dapat dibaca dalam keadaan yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C Web Accessibility Initiative (WAI) yang mana untuk menjadikan laman web boleh diakses oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah :

Pengubah saiz teks - Ubah saiz teks menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil untuk memudahkan bacaan anda. Sila klik pada imej 'A+' atau 'A-' sama ada untuk menambah saiz teks atau mengecilkan saiz teks. Klik 'A' untuk kembali kepada saiz asal.

W3C

Laman Web UniMAP menyediakan kemudahan untuk membantu mereka yang memerlukan sedikit ubahsuai kepada kandungan laman ini supaya dapat dibaca dalam keadaan yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C Web Accessibility Initiative (WAI) yang mana untuk menjadikan laman web boleh diakses oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah :

Pengubah saiz teks - Ubah saiz teks menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil untuk memudahkan bacaan anda. Sila klik pada imej 'A+' atau 'A-' sama ada untuk menambah saiz teks atau mengecilkan saiz teks. Klik 'A' untuk kembali kepada saiz asal.