UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis ILMU - KEIKHLASAN - KECEMERLANGAN

INFO PRA SISWAZAH

INFO PRA SISWAZAH


Untuk maklumat lanjut mengenai kemasukan Pra siswazah, sila hubungi:

Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar (Pelajar Diploma & Ijazah) 
En. Syed Amir Fatir Syed Akhir
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8706
Fax : +604 979 8703
Email: kemasukan@unimap.edu.my
For more info regarding admission for International student (Undergraduate), please click here or contact:

Student Admissions & Records Unit (International)
Mr. Irma Azqrai Nin Sey Muhamad
Senior Assistant Registrar
Tel.: +604 979 2984 / +604 979 7940
Fax : +604 979 8703
Email: kemasukan@unimap.edu.my
Tarikh dikemaskini: 28 Mei 2019


Untuk maklumat lanjut mengenai kemasukan Pra siswazah, sila hubungi:

Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar (Pelajar Diploma & Ijazah) 
En. Syed Amir Fatir Syed Akhir
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8706
Fax : +604 979 8703
Email: kemasukan@unimap.edu.my

For more info regarding admission for International student (Undergraduate), please click here or contact:

Student Admissions & Records Unit (International)
Mr. Irma Azqrai Nin Sey Muhamad
Senior Assistant Registrar
Tel.: +604 979 2984 / +604 979 7940
Fax : +604 979 8703
Email: kemasukan@unimap.edu.my
Tarikh dikemaskini: 28 Mei 2019