×

INFO PRA SISWAZAH

INFO PRA SISWAZAH

Kalendar Akademik Semester 2 /2019-2020


Untuk maklumat lanjut mengenai kemasukan Pra siswazah, sila hubungi:

Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar (Pelajar Diploma & Ijazah) 
En. Syed Amir Fatir Syed Akhir
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +6010-8698727
Email: kemasukan@unimap.edu.my

For more info regarding admission for International student (Undergraduate), please click here or contact:

Student Admissions & Records Unit (International)
Mr. Irma Azqrai Nin Sey Muhamad
Senior Assistant Registrar
Tel.: +6010-8698727
Email: kemasukan@unimap.edu.my

Tarikh dikemaskini: 2 Oktober 2020