×

Alumni

ALUMNI

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Pusat Perhubungan Alumni
Bangunan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Utama Pauh Putra
02600 Arau
Perlis

Emel : alumni@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 1 Jun 2020