UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis KNOWLEDGE - SINCERITY - EXCELLENCE

Events Calendar

DEFAULT
  • Thursday 22 August 2019 - Wednesday 14 August 2019 09:00am - 12:30pm
    Jemputan Menghadiri Majlis Syarahan Umum Naib Canselor 2019 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • Monday 24 February 2020 08:30pm
    Program Jelajah Kampus Rahmatan Lil Alamin by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • Tuesday 25 February 2020 - Wednesday 26 February 2020 08:00am
    Kursus Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tempat Kerja 2020 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT