Piagam Pelanggan UniMAP

 

UniMAPTemp files sangat komited untuk mencapai piagam pelanggan berikut :-

1 : Sekitar 40% graduan bergraduat dengan PNGK 3.00 ke atas dalam setiap konvokesyen.

2: Sekitar 40% daripada pensyarah berkelayakan ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

3 : Nisbah tenaga akademik dengan mahasiswa prasiswazah ialah 1:15.

4 : Indek kepuasan pekerja melebihi 85%.

5 : Indek kepuasan mahasiswa melebihi 80% setiap tahun.

6 : Empat orang Jurutera Professional (PE) atau kelayakan yang setaraf bagi setiap program pengajian kejuruteraan.

7. Memberi maklum balas kepada pertanyaan bertulis pelanggan tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan pertanyaan.

 

Pencapaian piagam pelanggan

# Pencapaian bagi tahun semasa akan dilaporkan dalam MKSP pada akhir tahun, selepas Audit Dalaman SPK dijalankan (sekitar Disember atau awal tahun untuk tahun berikutnya).