Lembaga Pengarah Universiti

 
 

PENGERUSI
Yang Berbahagia Dato' Prof. Emeritus Ir. Dr. Zainai bin Mohamed
J.S.M., D.P.S.K.
Profesor Emeritus
UTM International Campus, Kuala Lumpur.
 
 
Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal NC UniMAPAHLI
Yang Berbahagia Dato' Prof. Dr. Zul Azhar bin Zahid Jamal
D.P.S.J., S.M.P., P.M.P. 
Naib CanselorTemp files Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

AHLI
Yang Berbahagia Dato' Zamzuri bin Abdul Aziz
D.P.S.K
Timbalan Pengarah
Belanjawan (Perkhidmatan Am)
Kementerian Kewangan

AHLI
Yang Berbahagia Abdul Rasid bin Sudin
Pengerusi
Lembaga Penasihat
Jabatan Perdana Menteri
 

AHLI :
Yang Berbahagia Dato' Dr. Mohd Sofi bin Osman
D.S.P.N. , P.K.T.
Naib Presiden
Apac Region Worldwide Operations and Engineering,
Altera Corporation (M) Sdn. Bhd.

AHLI :
Yang Berbahagia Dato' Dr. Annuar Mohd Saffar
D.S.D.K.
Presiden
Kulim Technology Park Corporation


AHLI :
Yang Berusaha En. Abdul Hadi Omar
K.M.N., A.M.T
Setiausaha Sulit Kanan Kepada YB Menteri Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan Tinggi

 

AHLI :
Yang Berbahagia Mohd Parid bin Sulaiman
Pengarah Kejuruteraan Strategic Program,
Malaysia Design Center Intel, Intel Product (M) Sdn. Bhd.

AHLI :
Yang Berhormat Japferi bin Othman
S.M.P., P.J.K
Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis
 

AHLI :
Yang Berbahagia Dato' Prof. Dr. Ali Yeon bin Md Shakaff
D.S.D.K, J.M.N., S.M.P., S.S.P
Pengerusi Majlis Profesor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

AHLI GANTI :
Puan Norhazimah Che Hassan
Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi


SETIAUSAHA :
Yang Berusaha Zuber Haji Mohamad
P.M.P
Pendaftar Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)