Lembaga Pengarah Universiti

 
  
PENGERUSI 
Yang Berbahagia Dato’ Dr. Mohd Sofi bin Osman
D.S.P.N. , P.K.T.
Lembaga Pengarah
MIMOS Semiconductor (M) Sdn Bhd
 
Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal NC UniMAPAHLI
Yang Berbahagia Dato' Prof. Dr. Zul Azhar bin Zahid Jamal
D.P.S.J., S.M.P., P.M.P. 
Naib CanselorTemp files Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)


AHLI 
Yang Berusaha Puan Fikriah binti Hj. Abd Rahman
Timbalan Pengarah Belanjawan Negara (Ekonomi),
Kementerian Kewangan Malaysia


AHLI
Yang Berusaha En. Abdul Hadi Omar
K.M.N., A.M.T
Setiausaha Sulit Kanan Kepada YB Menteri Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan Tinggi

AHLI
Yang Berbahagia Mohd Parid bin Sulaiman
Pengarah Kejuruteraan Strategic Program,
Malaysia Design Center Intel, Intel Product (M) Sdn. Bhd.
 

 

 

AHLI
Yang Berbahagia Dato' Dr. Annuar Mohd Saffar
D.S.D.K.
Presiden
Kulim Technology Park Corporation
 
AHLI
Yang Berusaha En. Abdul Hadi Omar
K.M.N., A.M.T
Setiausaha Sulit Kanan Kepada YB Menteri Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan Tinggi
 
AHLI :
Yang Berhormat Japferi bin Othman
S.M.P., P.J.K
Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis 

AHLI GANTI :
Puan Norhazimah Che Hassan
Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi


SETIAUSAHA :
Yang Berusaha Zuber Haji Mohamad
P.M.P
Pendaftar Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)