Ketua Jabatan UniMAP (Apr2017)

 

PENOLONG Naib CanselorTemp files

 Prof. Dato' Wira Dr. Mohd Salled Hj. Din
(Keusahawanan dan Kelestarian Kewangan)
     
 

DEKAN, PENGARAH DAN PENGETUA

 

Prof. Madya Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Dekan
Pengurusan Akademik

Prof. Madya Razli Ahmad
Dekan
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Prof. Dr. Syed Alwee Al Junid Syed Junid
Dekan
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Prof. Madya Dr. Rizalafande Che Ismail
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik
 

Prof. Madya Dr. Azremi Abdullah Al Hadi
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer & Perhubungan

Dr. Haziah Abdul Hamid
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Prof. Madya Dr. Khairel Rafezi Ahmad
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Prof. Madya Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Madya Dr. Khairul Azwan Ismail
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Prof. Madya Dr. Nasrul Hamidin
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

Dr. Tunku Salha Tunku Ahmad
Dekan
Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & Teknousahawan

Prof. Madya Dr. Huzili Hussin
Dekan
Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi

Prof. Madya Dr. Hazry Desa
Dekan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Prof. Dr. Zaliman Sauli
Dekan
Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Hakimah Osman
Dekan
Pusat Pengajian Diploma

Dr. Muhammad Zaini Ahmad
Dekan
Institut Matematik Kejuruteraan

Dr. Ruslinda Binti A. Rahim
Pengarah
Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Prof. Madya Dr. Mahmad Nor Jaafar
Pengarah
Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Pengarah
Pusat Bahasa Antarabangsa

Prof. Madya Dr. Vithyacharan AL Retnasamy
Pengarah
Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan

Prof. Madya Dr. Khairul Nizar Ismail
Dekan
Pusat Ko-kurikulum

Dr. Noorhafiza Muhammad
Pengarah
Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

Prof. Dr. Salleh Abd. Rashid
Pengarah
Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Lestari
 alt=
Dato' Zull Aznam Haron
Pengarah
Jabatan Keselamatan
 alt=
Prof. Madya Mazelan Abdul Hamid
Pengarah
Jabatan Pembangunan

Prof. Dr. Mohammad Iqbal Omar @
Dr. Ye Htut
Pengarah
Pusat Kesihatan

En. Nasrudin Abd. Shukor
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

Prof. Dr. Rosni Bakar
Pengarah
Pusat Pembangunan Keusahawanan, Pengkomersilan dan Pengurusan Harta Intelek
 alt=
Prof. Madya Idris Md. Noor
Pengarah
Pusat Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti

Dr. Ku Nabil Ku Hamid
Pengarah
Pusat Islam

Dr. Mohd Hafiz Fazalul Rahiman
Pengarah
Pusat Penerbitan UniMAP

En. Suhizaz Sudin
Pengarah
Pusat Sukan

En. Mustaffa Ismail
Pengarah
 Unit Komunikasi Korporat

Dr. Mohamad Ezral Baharudin
Pengarah
Unit Multimedia
 

Prof. Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam
Pengarah
Institut Kajian Institusi Raja, Kepimpinan dan Komuniti

Dr. Irnis Azura Zakarya
Pengarah
Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Cik Hasbalaila Alias
Pengarah
Unit Audit Dalam
 
Pn. Kartini Hj. Alir
Pengetua Kolej-kolej Kediaman

En. Mohd Izwan Izhar Haris
Pengarah
Unit Kebudayaan dan Rekreasi
  alt=
En. Syed Akhmal Syed Jamalil
Pengetua Kolej-kolej Kediaman
 

En. Ismail Ibrahim
Pengetua Kolej-kolej Kediaman

Dr. Sanna Taking
Pengetua Kolej-kolej Kediaman
 alt=
En. Wong Yee Shian
Pengetua Kolej-kolej Kediaman
 
 alt=
En. Hirwan Jasbir Jaafar
Pengetua Kolej-kolej Kediaman