Ketua Pegawai Maklumat

 

Mr. Nasrudin Abd Shukor
Pengarah / Ketua Pegawai Maklumat
Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAPTemp files)
Kampus Kubang Gajah, 02600 Arau, Perlis, Malaysia.

Tel    : +604 - 979 8229
Fax   : +604 - 979 8227
Email : nashukor@UniMAP.edu.my