Ketua Pegawai Maklumat

 

Encik Nasrudin Abd Shukor
Ketua Pegawai Maklumat
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAPTemp files)
Kampus Kubang Gajah, 02600 Arau, Perlis, Malaysia.

Tel    : +604 - 979 8229
Fax   : +604 - 979 8227
Email : nashukor@UniMAP.edu.my