Fakulti Teknologi Kejuruteraan

RY41 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Kepujian)

             (Rekabentuk Telekomunikasi Elektronik) 

Program ini menyediakan pelajar untuk kerjaya dalam industri telekomunikasi serta untuk menangani pemindahan dan keperluan pendidikan berterusan graduan dalam telekomunikasi atau bidang-bidang lain yang berkaitan. Program ini mempunyai asas yang kukuh Matematik dan Fizik, menyediakan pelbagai elektif dalam Kesenian, Sains dan Kemanusiaan dan memberi tumpuan kepada menggunakan kaedah teknologi kejuruteraan semasa ke arah penyelesaian masalah teknikal.

Graduan program ini akan terlibat di dalam program dalam industri-industri yang berkaitan dengan Sistem Telekomunikasi dan Rangkaian, Penghantaran dan sistem suis, Keselamatan dalam rangkaian komunikasi, komunikasi optik dan tanpa wayar, teknologi internet dan teknologi telekomunikasi.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

  • Jurutera Telekomunikasi
  • Jurutera Penyelenggaraan
  • Jurutera Perkhidmatan
  • Jurutera Perkakasan
  • Jurutera Pengujian
  • Jurutera Elektronik
  • Pegawai Latihan Vokasional