Senarai Program Pengajian Yang Ditawarkan

Senarai Program Pengajian Yang DitawarkanBagi sidang akademik 2020/2021, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) menawarkan 14 Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, 13 Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan, 6 Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi, 2 Program Ijazah Sarjana Muda Perniagaan, 1 Program Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dan 6 program peringkat Diploma di bawah 12 buah Pusat Pengajian seperti berikut:

Diploma –

Ijazah Sarjana Muda –


Tarikh Kemaskini: 23 Januari 2020