CHAIRMAN
Yang Berbahagia Dato’ Dr. Mohd Sofi bin Osman
D.S.P.N. , P.K.T.
Lembaga Pengarah
MIMOS Semiconductor (M) Sdn Bhd
 
Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal NC UniMAPMEMBER
Yang Berbahagia Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal
  Vice Chancellor
Universiti Malaysia Perlis (UniMAPTemp files)

MEMBER 
Yang Berusaha Puan Fikriah binti Hj. Abd Rahman 
Timbalan Pengarah Belanjawan Negara (Ekonomi), 
Kementerian Kewangan Malaysia

  MEMBER
Yang Berbahagia Abdul Rasid Sudin
Director
Board of Advisor
Department of Prime Minister
 

  MEMBER
Yang Berbahagia Dato' Dr. Annuar Mohd Saffar
D.S.D.K.
President
Kulim Technology Park Corporation
 
MEMBER 
Yang Berbahagia Mohd Parid bin Sulaiman
Director of Strategic Engineering Programme,
Malaysia Design Center Intel, Intel Product (M) Sdn. Bhd.

  MEMBER
En. Abdul Hadi Omar
  Senior Private Secretary to the Minister of Higher Education
Ministry of Higher Education 
 
MEMBER :
Yang Berhormat Japferi bin Othman
S.M.P., P.J.K
Members of Government Meeting Perlis

ALTERNATIVE MEMBER
Puan Norhazimah Che Hassan
Director
Management Services
Department of Higher Education
Ministry of Higher Education

SECRETARY
Yang Berusaha Zuber Haji Mohamad
Registrar
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)