Jemaah Profesor UniMAP

 

Majlis Profesor UniMAP telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan merupakan satu badan khas yang wajib ditubuhkan di setiap universiti di Malaysia. Buat masa ini jumlah ahli Majlis Profesor Universiti UniMAP adalah sekitar 30 orang.

Peranan Majlis Profesor UniMAP adalah seperti berikut :

- Menjadi penasihat dan pakar rujuk kepada perancangan, pengurusan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan dan penambahbaikan kualiti bagi proses akademik, penyelidikan dan pentadbiran Universiti.
- Menjadi penghubung antara pengurusan tertinggi, pengurusan pertengahan dan pentadbir dalam penyelarasan aktiviti Profesor UniMAP .
- Menjadi ”think tank” kepada Naib Canselor dan pengurusan tertinggi UniMAP.
- Menjadi pusat rujukan dan penasihatan dalam isu dan permasalahan Universiti.
- Menjadi penilai ’tesis terbaik’ pengajian pasca siswazah.
- Menyediakan ekosistem yang membantu memartabatkan ilmu serta melahirkan bantuan barisan pemikir yang berkaliber.

Di samping menjalankan tugas-tugas di atas, Pejabat ini juga berperanan menjalankan kerja –kerja berkaitan Kampus Lestari sebagaimana harapan dan hasrat Universiti yang ingin melihat Universiti ini menjadi sebuah Universiti yang memartabatkan kehidupan lestari untuk seluruh warganya .

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali Ke-126 (Bil. 10/2018) telah meluluskan penjenamaan semula Majlis Profesor UniMAP kepada nama baharu iaitu Jemaah Profesor UniMAP berkuatkuasa 1 November 2018.

 

» Sila layari laman sesawang rasmi Jemaah Profesor UniMAP ( https://majlisprofesor.unimap.edu.my/ ) untuk maklumat lanjut.

 

Untuk maklumat lanjut mengenai Jemaah Profesor UniMAP, sila hubungi:

Jemaah Profesor UniMAP
Pn. Hanimah Karjoo
Penolong Pendaftar
Tel.: +604 979 7947
Fax : +604 979 7948
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarikh dikemaskini: 30 Januari 2019

UniMAP Professor's Council

 

Majlis Profesor UniMAP telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan merupakan satu badan khas yang wajib ditubuhkan di setiap universiti di Malaysia. Buat masa ini jumlah ahli Majlis Profesor Universiti UniMAP adalah sekitar 30 orang.

Peranan Majlis Profesor UniMAP adalah seperti berikut :

- Menjadi penasihat dan pakar rujuk kepada perancangan, pengurusan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan dan penambahbaikan kualiti bagi proses akademik, penyelidikan dan pentadbiran Universiti.
- Menjadi penghubung antara pengurusan tertinggi, pengurusan pertengahan dan pentadbir dalam penyelarasan aktiviti Profesor UniMAP .
- Menjadi ”think tank” kepada Naib Canselor dan pengurusan tertinggi UniMAP.
- Menjadi pusat rujukan dan penasihatan dalam isu dan permasalahan Universiti.
- Menjadi penilai ’tesis terbaik’ pengajian pasca siswazah.
- Menyediakan ekosistem yang membantu memartabatkan ilmu serta melahirkan bantuan barisan pemikir yang berkaliber.

Di samping menjalankan tugas-tugas di atas, Pejabat ini juga berperanan menjalankan kerja –kerja berkaitan Kampus Lestari sebagaimana harapan dan hasrat Universiti yang ingin melihat Universiti ini menjadi sebuah Universiti yang memartabatkan kehidupan lestari untuk seluruh warganya .

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali Ke-126 (Bil. 10/2018) telah meluluskan penjenamaan semula Majlis Profesor UniMAP kepada nama baharu iaitu Jemaah Profesor UniMAP berkuatkuasa 1 November 2018.

 

» Please visit UniMAP Professor's Council Website (https://majlisprofesor.unimap.edu.my/ ) for more info :

Kindly please contact the person-in-charge:

Jemaah Professor UniMAP
Hanimah Karjoo
Assistant Registrar
Tel.: +604 979 7949
Fax : +604 979 7948
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest Update: 30th January 2019

Undergraduate Info (Local Student)

» Programmes offered

 

» Entry Requirement

 

» Education Fee

 

» Offer Letter

 

 

 

 

 

 

For more info regarding admission for local student, please contact Student Admissions & Records Unit:


Mr. Syed Amir Fatir Syed Akhir (Local Student )
Senior Assistant Registrar
Tel.: +604 979 8706
Fax : +604 979 8703
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For more info regarding admission for International student (Undergraduate), please click here or contact:

Student Admissions & Records Unit (International)
Mr. Irma Azqrai Nin Sey Muhamad
Senior Assistant Registrar
Tel.: +604 979 2984 / +604 979 7940
Fax : +604 979 8703
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest Update: 8th February 2018

Chief Information Officer

 

Mr. Nasrudin Abd Shukor
Chief Information Officer (CIO)
Director of  Centre for Information and Communication Technology (CICT),
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Pauh Putra Campus, 02600 Arau, Perlis, MALAYSIA.

Tel    : +604 - 9885455
Fax   : +603 - 76101879
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

For more info, please contact:

Centre for Information and Communication Technology (CICT)
Sharifah Noor Sahila Syed Jamal
IT Officer (Web & Portal Unit)
Tel : +604 988 5496
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest Update: 29 May 2019