UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis UniMAP | Universiti Malaysia Perlis ILMU - KEIKHLASAN - KECEMERLANGAN

RY57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

RY57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

 

Fakulti Teknologi Kejuruteraan

RY57 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)

             (Pembangunan Produk)

Objektif program ini ialah untuk melahirkan tenaga kerja teknikal yang memiliki kemahiran tinggi serta pengetahuan asas yang kukuh di dalam bidang teknologi kejuruteraan mekanikal secara amnya dan di dalam bidang pembangunan produk secara khususnya. Program ini telah dirangka secara holistik bagi menyediakan pelajar dengan adunan pengetahuan teori dan kemahiran teknikal di dalam displin pembangunan produk yang berasaskan teknologi kejuruteraan mekanikal selari dengan kehendak industri. Dengan itu, ianya akan membantu melahirkan jurutera teknologis yang bertanggungjawab mengaplikasikan, menyediakan, menyelenggarakan seta membangunkan segala aspek yang berkaitan dengan teknologi kejuruteraan mekanikal yang moden.

 Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Berbantu Komputer ( CAD )
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Pembangunan Prototaip
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Pembangunan Produk
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Reka Bentuk Perindustrian
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Mekanikal
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Infotainment & Edutainment
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Ergonomik dan Keselamatan
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Proses Pembuatan
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk dan Analisa
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Permainan dan Montaj
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Kualiti & Pengujian
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Perabot dan Teknologi
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Pengangkutan dan Automasi
 • Juruteknologi Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Produk
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif dalam bidang Analisis Produk ,Jenama dan Pasaran
 • Perunding Teknikal
 • Ahli Akademik
 • Usahawan