Fakulti Teknologi Kejuruteraan

UR6524005 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) (Proses Kimia Industri)

Program ini direkabentuk untuk melahirkan graduan yang memiliki kemahiran praktikal, diterima pasaran kerja sebagai jurutera teknologi dalam pengkhususan pemprosesan kimia dalam usaha untuk memenuhi kehendak industri kimia. Program pengajian ini juga bertujuan melahirkan graduan yang memiliki tahap kefahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap prinsip asas sains dan teknologi kejuruteraan yang menjadi asas kepada lapangan petrokimia dan oleokimia  serta  mampu untuk mendalami pengetahuan dan kemahiran selaras dengan kepantasan perubahan dalam industri dan bidang tersebut. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk membangunkan graduan yang mempunyai kemampuan menyumbang perkhidmatan kepada masyarakat dengan mempromosi nilai-nilai etika dan profesional, memahami implikasi keselamatan serta menghayati sumber semula jadi dan alam sekitar.

Program ini dirangka secara spesifik untuk menyediakan pelajar dengan adunan teori dan kemahiran teknikal dalam disiplin-disiplin berasaskan kejuruteraan kimia khususnya dalam rekabentuk loji pemprosesan kimia yang ekonomik, selamat, dan mesra alam. Sub-bidang yang menjadi tonggak kepada rekabentuk loji adalah seperti kejuruteraan tindakbalas kimia, proses-proses pemisahan, kawalan proses dan instrumentasi, perawatan sisa loji di mana prinsip-prinsip kejuruteraan diaplikasikan dalam membangunkan sesuatu proses penukaran bahan mentah kepada barangan keperluan yang berguna kepada masyarakat. Kesemua disiplin ini diintegrasikan di dalam kurikulum pengajian teknologi kejuruteraan kimia yang menekankan latihan praktik yang intensif di samping menyediakan kemahiran berkomunikasi dan lain-lain kemahiran insaniah yang mantap. Graduan yang dilengkapi dengan kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah ini akan dapat berkhidmat dalam industri berasaskan petrokimia/oleokimia seperti penghasilan bahan api, baja kimia, farmaseutikal, polimer dan tenaga boleh diperbaharui demi menjamin kelangsungan sumber semula jadi yang lestari dan mesra alam.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Proses
 • Jurutera Kimia
 • Jurutera Pengeluaran
 • Jurutera Bidang Minyak/Gas
 • Jurutera/Pegawai Alam Sekitar
 • Jurutera/Pegawai R&D
 • Jurutera Jualan
 • Jurutera Loji
 • Pegawai (Jurutera) Keselamatan dan Kesihatan
 • Jurutera/Pegawai Kawalan Kualiti/Piawaian
 • Ahli Akademik