Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan

UR6523002 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dengan Kepujian

Program ini telah diperkenalkan untuk membekalkan tenaga pekerja mahir serta cekap dalam merekabentuk perkakasan dan perisian di mana penumpuan diberikan kepada rekabentuk sistem terbenam dan sistem komputer. Ia selaras dengan pertumbuhan pesat industri perkakasan dan perisian komputer di Malaysia. Berbekalkan kelebihan sistem pengajaran secara aplikasi pengetahuan terhadap perisian-perisian dan perkakasan-perkakasan yang berkaitan dan terkini. Dengan pengetahuan tersebut para graduan akan mempunyai keyakinan yang tinggi serta dapat menyesuaikan diri dengan cepat sama ada dalam sektor industri atau R&D.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Perisian
 • Jurutera Perkakasan
 • Jurutera DSP
 • Jurutera Produk
 • Jurutera Pengujian
 • Jurutera Jualan
 • Perunding Kejuruteraan
 • Jurutera Pembangunan
 • Jurutera Proses
 • Jurutera Kawalan Kualiti/Piawaian
 • Pemaju Perisian
 • Usahawan
 • Jurutera R&D
 • Jurutera Instrumentasi
 • Jurutera Rekabentuk Litar Bersepadu
 • Pegawai Sistem (IT)
 • Ahli Akademik