Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

UR6526002 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Alam Sekitar dengan Kepujian     

Objektif program ini adalah bertujuan untuk melahirkan tenaga manusia di peringkat iktisas yang mahir serta mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam bidang Kejuruteraan Alam Sekitar. Para graduan diterapkan dengan budaya ilmu kejuruteraan supaya mempunyai personaliti dan keperibadian yang unggul dan mampu berdikari sebagai jurutera profesional serta mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.  Kurikulum Kejuruteraan Alam Sekitar adalah merangkumi pengetahuan dalam bidang sains kejuruteraan (seperti termodinamik, mekanik bendalir dan pemindahan jisim), sains tulen (seperti ekologi asas dan kimia sekitaran), pengurusan sumber alam sekitar (seperti penilaian dan pengurusan alam sekitar) serta teknologi kejuruteraan alam sekitar (seperti kejuruteraan air sisa, kejuruteraan pencemaran udara dan remediasi alam sekitar).

Prospek kerjaya para graduan setelah tamat kursus adalah luas kerana mereka dilatih secara multidisiplin yang melibatkan kajian kimia, mikrobiologi, ekologi dan pengurusan kejuruteraan dan alam sekitar selain daripada prinsip-prinsip kejuruteraan.  Di antara sektor-sektor kerajan dan swasta yang menawarkan peluang kerjaya kepada para graduan adalah seperti JAS, JPS dan JKR, Nuclear Malaysia, MARDI, PORIM, NIOSH, industri tenaga, air, petroleum dan petrokimia serta pembinaan, tempatan dan antarabangsa. 

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera/Pegawai Alam Sekitar
 • Jurutera/Eksekutif Penilaian Risiko
 • Pegawai Peguatkuasa Alam Sekitar
 • Jurutera Pemulihan Tapak
 • Jurutera Proses
 • Jurutera Sumber/Bekalan Air
 • Jurutera/Eksekutif Perunding
 • Jurutera Kawalan Pencemaran
 • Jurutera Kesihatan Awam
 • Ahli Akademik
 • Eksekutif Pembangunan Mampan
 • Kontraktor Teknikal Alam Sekitar
 • Jurutera/Eksekutif Jualan
 • Usahawan Alam Sekitar
 • Jurutera/Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar
 • Jurutera/Pegawai Kawalan Kualiti Alam Sekitar