Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

UR6526001 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian

Program ini adalah bertujuan melahirkan para graduan yang berkelayakan akademik dan berkemahiran di dalam bidang Kejuruteraan Awam.  Para graduan diterapkan dengan budaya ilmu kejuruteraan supaya mempunyai personaliti dan keperibadian yang unggul dan mampu berdikari sebagai jurutera profesional serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.  Pelajar-pelajar yang mengikuti program ini akan didedahkan dengan pelbagai bidang ilmu mengenai kejuruteraan awam yang meliputi rekabentuk struktur, asas bangunan, teknologi konkrit dan besi, geoteknik, geomatik, pengurusan projek binaan, pengurusan sumber air, sistem binaan berindustri (IBS), teknologi bangunan pintar dan bahan binaan.

Prospek pekerjaan dan karier bagi bakal graduan adalah amat cerah kerana bidang ini sudah lama sinonim dengan pembangunan tamadun manusia. Graduan Kejuruteraan Awam akan mendapat peluang pekerjaan di agensi-agensi kerajaan dan swasta.  Mereka berpeluang berkhidmat sebagai jurutera dalam industri pembinaan, jurutera perunding, kontraktor, pegawai penyelidik (R&D) di institusi akedemik dan penyelidikan serta agensi kerajaan seperti JKR, JPS dan Majlis Perbandaran serta Kerajaan Tempatan. 

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Awam
 • Jurutera Perunding
 • Jurutera Fasiliti
 • Jurutera Struktur
 • Jurutera Rekabentuk
 • Jurutera Tapak
 • Jurutera Residen
 • Kontraktor/ Pembekal Pakar
 • Jurutera Perkhidmatan Bangunan
 • Jurutera Perunding Awam
 • Jurutera/Eksekutif Jualan
 • Ahli Akademik