Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

UR6340001 - Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan serta berkebolehan mengendalikan urusan perniagaan di arena antarabangsa sesuai dengan kedudukan Malaysia yang semakin meningkat dalam konteks perdagangan antarabangsa serta melahirkan tenaga pakar sebagai pengurus atau pekerja dalam apa jua dunia perniagaan.  Maka, ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang isu global serta ilmu perniagaan antarabangsa merupakan persediaan penting untuk menghadapi dunia perniagaan yang lebih kompetitif.

Graduan daripada program ini dapat memahami intipati untuk menjalankan pengurusan perniagaan di Malaysia dan di peringkat global di samping memahami faktor budaya, bahasa, sistem politik, geografi, dan sosio ekonomi. Mereka juga mempunyai kebolehan menggabungkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari, berketrampilan, boleh berdikari serta berupaya mencari penyelesaian kepada pelbagai bentuk masalah melalui pemikiran yang inovatif dan kreatif serta didokongi sifat mulia dan terpuji.

Selain itu, program ini juga dapat menarik minat pelajar-pelajar antarabangsa untuk belajar di Malaysia dalam bidang pengurusan perniagaan sejajar dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hab pendidikan tinggi bertaraf dunia (world class education).

Kerjaya utama bagi graduan lulusan program ini adalah sebagai pengurus dalam bidang pekerjaan yang berasaskan kemahiran pengurusan, operasi, kewangan, audit, pelaburan dan perbankan, sumber manusia , pemasaran dan teknologi maklumat.   Graduan ini juga berkemampuan memberikan perkhidmatan pakar dalam sektor penyelidikan dan pembangunan industri perniagaan melalui khidmat nasihat perniagaan, urusniaga perdagangan ke atas syarikat multinasional, industri tempatan, industri kecil, universiti dan badan korporat dan agensi kerajaan. Mereka juga berupaya memberikan perkhidmatan dalam bidang perundingan dan penasihatan contohnya sebagai perunding pengurusan projek dan perancang pelan perniagaan.

Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Pegawai/ Eksekutif Kewangan
 • Pegawai Perhubungan Awam
 • Perunding Perniagaan
 • Pegawai/ Eksekutif Kredit
 • Pelatih Pengurusan
 • Perancang Organisasi Strategik
 • Penasihat Pelaburan
 • Pegawai Diplomat
 • Perunding Export/Import
 • Teknousahawan/ Usahawan Atas Talian
 • Pegawai Penyelidik
 • Agen Pengagihan (Forwarding Agent)
 • Penganalisis Pertukaran Matawang
 • Pengurus Operasi
 • Pegawai Tadbir dan Diplomatik
 • Pengeksport/ Pengimport
 • Pengurus Pengangkutan (Laut, Udara, Air dan Paip)
 • Pegawai Kastam (dokumentasi, cukai dan tarif)
 • Pegawai/ Eksekutif Keselamatan dan Kesihatan
 • Pegawai/ Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan
 • Perunding/ Pengurus Logistik/ Penyimpanan/ Gudang
 • Ahli Akademik/ Pembantu Penyelidik/ Pegawai Penyelidik
 • Pembuat Keputusan/Ketua dalam Organisasi/ Projek Antarabangsa/ Tugasan Antarabangsa
 • Juruanalisa Perniagaan/ Perancang Perniagaan
 • Pengurus/ Eksekutif di bidang Pemasaran, Operasi, Sumber Manusia, Hotel & Fasiliti, dan Industri Pelancongan