Programmes

List of Study Programs OfferedUniversiti Malaysia Perlis (UniMAP) menawarkan 14 Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, 14 Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan, 2 Program Ijazah Sarjana Muda Perniagaan, 1 Program Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dan 6 program peringkat Diploma di bawah 12 buah Pusat Pengajian seperti berikut:

Diploma –

Ijazah Sarjana Muda –


Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) menawarkan 14 Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, 14 Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan, 2 Program Ijazah Sarjana Muda Perniagaan, 1 Program Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dan 6 program peringkat Diploma di bawah 12 buah Pusat Pengajian seperti berikut:

Diploma –

Ijazah Sarjana Muda –