Ahli Senat Universiti (Mac2017)

 

PENGERUSI

Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal

Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal

Naib CanselorTemp files Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

 
     
 

TIMBALAN Naib Canselor

 

Prof. Ir. Dr. Hj. Rezuwan Hj. Kamaruddin
(Akademik & Antarabangsa)
Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad Sakda
Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad Sakdan
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Prof. Dr. Uda Hashim
(Penyelidikan dan Inovasi)
     
 

AHLI EX-OFFICIO

 

Encik Zuber Haji Mohamad
Pendaftar

Puan Saodah Hassan
Bendahari
Pn. Mazmin Mat Akhir
Puan Mazmin Mat Akhir
Ketua Pustakawan
     
 

AHLI CO-OPT

 

Datin Prof. Dr. Zuraidah Mohd Zain
Timbalan Pengarah Majlis Profesor

Prof. Madya Abdul Aziz Mahmuddin
(Penolong Naib Canselor Pembangunan Korporat Dan Pengurusan Kualiti)
 

Prof. Dato' Wira Dr. Mohd Salled Hj Din
(Penolong Naib Canselor Keusahawanan dan Kelestarian Kewangan) dan
Profesor di Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan
     
 

PROFESOR

 

Prof. Dr. Mohd Noor Ahmad
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Prof. Dr. Shamsul Baharin Jamaludin
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Prof. Dato' Dr. Ali Yeon Md Shakaff
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Dr. Zakaria Wahab
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Prof. Dr. Awang Soh @ Yusoff Mamat
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Prof. Dr. Ridzwan Abdul Rahman
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Prof. Dr. Syed Idris Syed Hassan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Prof. Dr. Salleh Abd.Rashid
Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi

Prof. Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam
Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi
     

 DEKAN PUSAT PENGAJIAN / PENGARAH/ INSTITUT


(Belum Dilantik)
Dekan Pengurusan Akademik

Prof. Dr. Mohd Yusoff Mashor
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Prof. Ir. Dr. R Badlishah Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan

Prof. Madya Dr. Nasrul Hamidin
Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

Prof. Madya Dr. Rizalafande Che Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Prof. Madya Dr. Hazry Desa
Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

(Belum Dilantik)
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Prof. Madya Dr. Khairel Rafezi Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Dr. Haziah Abd. Hamid
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Prof. Madya Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Prof. Madya Dr. Khairul Azwan Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Prof. Madya Dr. Huzili Hussin
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi

Prof. Dr. Amran Ahmed
Dekan Institut Matematik Kejuruteraan

Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Prof. Madya Dr. Hakimah Osman
Dekan Pusat Pengajian Diploma

Prof. Dr. Uda Hashim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Prof. Madya Razli Ahmad
Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Prof. Dr. Harshita Aini Haroon
Pengarah Pusat Bahasa Antarabangsa

Prof. Madya Dr. Zaliman Sauli
Pengarah Pusat Ko-kurikulum

Dr. Noorhafiza Muhammad
Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

Prof. Madya Dr. Mahmad Nor Jaafar
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Prof. Madya Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Pengarah Unit Kelayakan dan Akreditasi

Prof. Madya Dr. Vithyacharan AL Retnasamy
Pengarah Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan
   

Prof. Madya Dr. Othman Hashim
Pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan