Menu
Anda di sini:Info UniMAPOrganisasiAhli Senat Universiti

Ahli Senat UniMAP

Pengerusi

Y. Bhg. Brig. Jen. Datuk Prof. Dr. Kamarudin Hussin
Naib Canselor


Timbalan  Penegerusi


Prof. Dato’ Dr. Zul Azhar Zahid Jamal
Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

Prof. Dr. Abdul Hamid Adom
Timbalan Naib Canselor
( Penyelidikan & Inovasi)

Ahli Senat


Encik Zuber Haji Mohamad
Pendaftar/Setiausaha
 Puan Saodah Hassan
Bendahari

Puan Mazmin Mat Akhir
Pemangku Pustakawan

Encik Razli Ahmad
Penolong Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Profesor Madya Abdul Aziz Mahmuddin
Penolong Naib Canselor
(Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti)

Profesor Dr. Zuraidah Mohd Zain
Penolong Niab Canselor
(Komunikasi Korporat)

Profesor Dr. Mohd Noor Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

 Profesor Dr. Shamsul Baharin Jamaludin
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan
 
Profesor Dr. Ali Yeon Md. Shakaff
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Profesor Dr. Zakaria Wahab
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

 Profesor Dr. Sazali Yaacob
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik
 
Profesor Dato' Wira Dr. Mohd. Salleh Hj. Din
Pensyarah Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

Profesor Dr. Syed Idris Syed Hassan
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

 Profesor Dr. Awang Soh @ Yusoff Mamat
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses
 
Profesor Dr. Rosni Bakar
Pensyarah Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan
 
Profesor Dr. Rosnah Ismail
Pensyarah Pusat Teknologi Komunikasi dan Pembangunan Insan

Profesor Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam
Pengarah Pusat Teknologi Komonikasi dan Pembangunan Insan

 Profesor Dr. Ridzwan Abdul Rahman
Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses
 
Profesor Ir. Dr. Rezuwan Kamarudin
Dekan Pengurusan Akademik

Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid 
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 Dr. Rizalafande Che Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik
 
Profesor Dr. R. Badlishah Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan

Dr. Mohd. Fareq Abd. Malek
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

 Dr. Khairel Rafezi Ahmad
Dekan Pusat Pegajian Kejuruteraan Bahan
 
Profesor Dr. Abdul Hamid Adom
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Dr. Khairul Azwan Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

 Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses
 
Profesor Madya Dr. Khairul Nizar Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

Profesor Madya Dr. Hazry Desa
Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

Profesor Dr. Mohd. Yusoff Mashor
Dekan Pusat Pengajian Siswazah
 
Dr. Huzili Hussin
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi

Profesor Madya Che Mohd. Ruzaidi Ghazali
Dekan Pusat Kejuruteraan

 Profesor Madya Dr. Abdul Wahab Jusoh
Dekan Institut Matematik Kejuruteraan
 
Profesor Dr. Uda Hashim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Profesor Madya Dr. Mahmad Nor Jaafar
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

 Profesor Dr. Hasrshita Aini Haroon
Pengarah Pusat Bahasa Antarabangsa
 
Profesor Madya Dr. Mohd. Rozailan Mamat @ Ibrahim
Pengarah Pusat Kerjasama Industri

Puan Nor Azizah Hitam
Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

 Profesor Madya Dr. Zaliman Sauli 
Pengarah Pusat Ko-kurikulum

Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Pengarah Unit Kelayakan dan Akreditasi

Encik Noor Hasnizam Hanafi
Pengarah Unit Penyelarasan Program Diploma
Go to top