Menu
Anda di sini:Info UniMAPOrganisasiAhli Senat Universiti

Pengerusi

YBhg. Brig. Jen. Datuk Prof. Dr. Kamarudin Hussin
Naib Canselor


Timbalan  Pengerusi


Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal
Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)
 

Ahli Senat


Prof. Dr. Abdul Hamid Adom
 Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

Prof. Madya Dr. Mohd. Fo'ad Sakdan
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Encik Zuber Haji Mohamad
Pendaftar

 Puan Saodah Hassan
Bendahari

Puan Mazmin Mat Akhir
Ketua Pustakawan

Datin Profesor Dr. Zuraida Mohd Zain
Penolong Naib Canselor
(Komunikasi Korporat)

Profesor Madya Abdul Aziz Mahmuddin
Penolong Naib Canselor
(Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti)

Profesor Dr. Ali Yeon Md. Shakaff
Pengerusi Majlis Profesor UniMAP

Profesor Ir. Dr. Rezuwan Kamarudin
Dekan Pengurusan Akademik

 Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid
Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
 
Profesor Dr. Mohd. Yusoff Mashor
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Profesor Dr. Uda Hashim
Pengarah Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

 Profesor Dato' Wira Dr. Mohd. Salleh Hj. Din
Pengarah Pusat Pembangunan, Pengkomersialan dan Pengurusan Harta Intelek
 
Profesor Dr. R. Badlishah Ahmad 
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan

Prof. Dr. Salleh Abdul Rashid
Pengarah Unit Pembangunan Lestari

 Profesor Dr. Hasrshita Aini Haroon
Pengarah Pusat Bahasa Antarabangsa
 
Profesor Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam
Pengarah Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia
 
Prof. Dr. Amran Ahmad
Dekan Institut Matematik Kejuruteraan

Profesor Dr. Rosnah Ismail
Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi

 Profesor Dr. Mohd Noor Ahmad
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan
 
Profesor Dr. Shamsul Baharin Jamaludin
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

Profesor Dr. Sazali Yaacob
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

 Profesor Dr. Zakaria Wahab
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses
 
Profesor Dr. Awang Soh @ Yusoff Mamat
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Profesor Dr. Syed Idris Syed Hassan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

 Profesor Dr. Rosni Bakar
Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan
 
Profesor Dr. Ridzwan Abdul Rahman
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

Profesor Madya Dr. Khairul Nizar Ismail
Dekan Pusat Pengajian Alam Sekitar

Profesor Madya Dr. Hazry Desa
Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan
 
Profesor Madya Dr. Mohd Fareq Abd. Malek
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

Profesor Madya Dr. Mahmad Nor Jaafar
Pengarah Institut Agroteknologi Lestari

Profesor Madya Dr. Mohd. Rozailan Mamat @ Ibrahim
Pengarah Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan
 
Profesor Madya Dr. Zaliman Sauli
Pengarah Pusat Ko-kurikulum

Prof Madya Dr. Othman Hashim
Pengarah Unit Audit Dalam

Profesor Madya Razli Ahmad
Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
 
Profesor Madya Che Mohd. Ruzaidi Ghazali
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Dr. Rizalafande Che Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik

Dr. Khairel Rafezi Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan
 
Dr. Khairul Azwan Ismail
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan

Dr. Muhammad Syarhabil Ahmad
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses

 Dr. Huzili Hussin
Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi

Dr. Abu Hassan Abdullah
Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik

Ir. Dr. Anuar Mat Safar
Pengarah Unit Kelayakan dan Akreditasi

Puan Nor Azizah Hitam
Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa

Encik Noor Hasnizam Hanafi
Pengarah Unit Penyelarasan Program Diploma
Go to top